From Your DNA, Your Say

Forskare behöver allmänhetens förtroende för att kunna dela genomisk data

A summary of the AJHG paper on the meta data analysis of publics' willingness to donate their DNA data was published on the Swedish language website of the Centre for Research Ethics & Bioethics at Uppsala University, Sweden

Forskare behöver allmänhetens förtroende för att kunna dela genomisk data

18th September 2020

Excerpt from article:

Genetisk forskning bygger på att grupper kan dela data med varandra, både nationellt och internationellt. I dagarna publicerades den hittills största studien av allmänhetens inställning till forskningen och att dela genetisk information i American Journal of Human Genetics. Ifall allmänheten saknar förtroende för vem forskarna delar data med kan det få konsekvenser for genetisk forskning. Mindre än hälften av de som besvarat enkäten säger att de vill dela sin genetiska information för att användas i mer än ett syfte. Det skickar ett tydligt budskap till forskarna att börja bygga förtroende hos allmänheten.

Related Link:

Citation:

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), Uppsala Universitet, (2020) Forskare behöver allmänhetens förtroende för att kunna dela genomisk data. [online] 18th September. Available at: https://www.crb.uu.se/nyheter/text/?tarContentId=894190 [Accessed: 30 October 2020]