From Your DNA, Your Say

Delning av stora genomiska datamängder kräver vidsynt forskningskommunikation

A blog article on the first paper from the meta data analysis of Your DNA, Your Say was published on "Etikbloggen", the Swedish version of the blog from the Centre for Research Ethics & Bioethics from Uppsala University in Sweden

Delning av stora genomiska datamängder kräver vidsynt forskningskommunikation

14th October 2020

Excerpt from article:

För att förstå hur våra gener inverkar på hälsa och sjukdom, på reaktioner på läkemedel, samt mycket annat, behöver forskare dela stora datamängder från människor i olika delar av världen. Detta gör genetikforskningen beroende av allmänhetens tillit och stöd.

Litar människor i allmänhet på forskningen? Är vi villiga att donera DNA och hälsoinformation till forskare? Är vi beredda att låta forskarna dela informationen med andra forskare, kanske i andra delar av världen? Även med forskare på vinstdrivande företag? Dessa och andra frågor undersöktes nyligen i den största studien hittills av allmänhetens inställning till att delta i forskning och dela genetisk information. Enkäten översattes till 15 språk och besvarades av 36 268 personer i 22 länder.

The same article was published on the English version of the blog, here: The Ethics Blog.

Related Link:

Citation:

Segerdahl P. (2020) Delning av stora genomiska datamängder kräver vidsynt forskningskommunikation. [Blog] Etikbloggen: En forskningsblogg från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), Uppsala Universitet. [Online] 14th October. Available at: https://etikbloggen.crb.uu.se/2020/10/14/delning-av-stora-genomiska-datamangder-kraver-vidsynt-forskningskommunikation/ [Accessed: 29 October 2020]